กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ตำบลบางสวรรค์

วันที่ 5 เมษายน 2564 นางภัทรานันท์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอพระแสง มอบหมายให้นางสาณี เพชรสงค์ นายจำเริญ แสงสว่าง (ครูกศน.ตำบล)และนางสาวกวินทิพย์ ดิษฐอาย (ครูศรช.ตำบลบางสวรรค์) เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ณ วัดบางสวรรค์ โดยได้ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ และได้มอบเสื้อขาวเพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 10 ตัวอีกด้วย

X